Jag är allergisk mot en växt på gården, kan ni ta bort den?

Pollen sprids över långa avstånd med vinden och att ta bort enstaka träd eller buskar hjälper inte om det finns fler av samma sort i närområdet. Vi tar därför inte bort träd eller buskar av denna anledning.