Hur gör jag för att bli raderad från era system?

Så länge du är vår hyresgäst eller har andra åtaganden (exempelvis en skuld) gentemot oss behöver vi spara dina kontaktuppgifter. Övriga personuppgifter raderas eller gallras enligt arkivlagen, som lyder över det nya dataskyddet.