Hur får jag reda på vilka personuppgifter ni behandlar om mig?

Du kan beställa ett så kallat registerutdrag för att få en bekräftelse på vilka personuppgifter vi behandlar om dig och ändamålet med behandlingen. Du begär registerutdraget via e-post till info@svenskabostader.se. Glöm inte bort att skicka med dina kontaktuppgifter.