Har Svenska Bostäder ett dataskyddsombud?

Svenska Bostäder har ett dataskyddsombud som du kan kontakta via e-post till info@svenskabostader.se.