Varför är vattnet missfärgat?

Under våren sopas gatorna för fullt runt om i staden. I och med att sopningsbilarna tar vatten från brandposter som håller ett högt tryck kan missfärgningar i dricksvattnet uppkomma. Det är helt ofarligt och förväntas försvinna i mitten av maj.