Varför har inte vi någon kamera i vår fastighet?

För att vi som fastighetsägare ska få sätta upp en kamera i en fastighet måste det finnas ett klart och tydligt definierat berättigat intresse och ett tydligt ändamål. Det kan till exempel handla om att förebygga brott, underbygga rättsliga anspråk eller komma till rätta med störningar. Det är alltid en avvägning mellan personlig integritet och behov av övervakning. Att montera en bevakningskamera är aldrig ett förstahandsalternativ utan kan komma i fråga första när andra alternativa åtgärder prövats.