Vad gör jag om jag tycker att min lägenhet bör underhållas?

Kontakta Kundcenter för att boka tid för en underhållsbesiktning med din bovärd, som bedömer om din lägenhet har underhållsbehov.

Bedömer bovärden att lägenheten inte har underhållsbehov kan du ändå välja att förnya din lägenhet via stilval och tillval. Du går igenom dina valmöjligheter och priser tillsammans med din bovärd.