Vad händer med mina stilval om jag flyttar?

Stilvalen tas över av nästa hyresgäst. Du kan inte få tillbaka pengar för stilval du köpt vid en eventuell flytt.