Hur sätter Svenska Bostäder priserna för tillval och stilval?

Priset för ditt stilval utgår från vår kostnad för inköp och installation minskad med den besparing vi gör genom att stilvalet skjuter upp behovet av planerat underhåll. Hyrestilläggen för tillvalen är framförhandlade med Hyresgästföreningen.