Hur betalar jag för stilval?

Stilval påverkar inte hyran, istället betalar du ett engångsbelopp när arbetet är klart.