Får jag installera ett badkar i min lägenhet?

Finns det inget badkar i din lägenhet kan du inte få ett installerat via oss. Du får däremot installera ett badkar själv om det görs på ett fackmannamässigt sätt.