Var kan jag se hur höga radonhalter det är i huset där jag bor?

I ditt trapphus ska det finnas en energideklaration. På den kan du se när den senaste radonmätningen gjordes. Om du vill veta värdet kan du söka på din adress i miljöförvaltningens register.

Skulle gränsvärdena för exempelvis radon överskridas vid en mätning vidtar vi alltid nödvändiga åtgärder.