Vad gör jag när låskolven, hakregeln eller vredkåpan på min dörr har lossnat?

Skicka en felanmälan till Kundcenter.