Vad gör jag när låskolven, hakregeln eller vredkåpan på min dörr har lossnat?

Logga in på Mina sidor och skicka en felanmälan till Kundcenter.