Hur påverkas jag när det byggs i närheten där jag bor?

Vi gör allt vi kan för att byggandet ska vara smidigt och säkert. Vi försöker minska bullernivåerna och mängden damm från byggarbetet, men du får räkna med att det kommer vara mer än vanligt under en tid.

Moment som sprängning och borrning är särskilt högljudda och genomförs främst dagtid på veckodagar.

Under tiden vi bygger kan det vara lite stökigt. Parkeringsplatser för bilar och cyklar kan påverkas, liksom cykel- och gångvägar.

Kom ihåg att respektera avstängningar, skyltning och omlagda vägar. Har du barn behöver du se till att de vet var de inte får vara under tiden vi bygger.