Hur får jag en lägenhet hos Svenska Bostäder?

Våra lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen. Två tredjedelar av våra lediga lägenheter lämnas till bostadsförmedlingens kö. Resterande tredjedel går till vår interna byteskö via Bostadsförmedlingen.