Vart vänder jag mig om jag vill få min elmätare avläst?

Kontakta din elleverantör för att få hjälp med att läsa av din elmätare.