Hur väljer jag en elleverantör?

Du väljer en elleverantör samtidigt som du tecknar ditt elnätsavtal med Ellevio. Om du inte väljer någon elleverantör kommer uppdraget automatiskt gå till Fortum.