Hur väljer jag en elleverantör?

Du väljer en elleverantör samtidigt som du tecknar ditt elnätsavtal med Ellevio.  Om du inte väljer någon leverantör lämnar Ellevio uppdraget till det företag de har sitt anvisningsavtal med. Jämför elpriser och byt elavtal.