Hur väljer jag en elleverantör?

Du väljer en elleverantör samtidigt som du tecknar ditt avtal med Ellevio. Om du inte väljer någon leverantör kommer uppdraget automatiskt gå till Fortum.