Får jag bo kvar i min studentbostad när jag är sjukskriven?

Är du sjukskriven av läkare under en del av innevarande eller kommande termin ska du vid studieprövningen kunna styrka det med läkarintyg. 

Vid styrkt långtidssjukskrivning medges i allmänhet dispens från studiekravet upp till två år.