Hur länge får jag bo i min studentlägenhet?

Du får bo i din studentlägenhet så länge du läser minst 15 poäng per termin på universitet, högskola eller YH-utbildning inom Stockholms län. Maximal boendetid i studentlägenhet är sex år. Förlängning kan ske vid särskilda skäl.