Hur görs boprövning för forskar/doktorandstudier?

Om du läser på forskarnivå behövs ett intyg från skolan som din handledare eller professor ska skriva. Det ska innehålla:

Be din handledare eller professor att skriva ett intyg som innehåller följande:

  • Vilken skola du studerar vid.
  • När du påbörjade dina studier.
  • När du förväntas avsluta dina studier.
  • Din aktivitet i procent föregående och pågående termin (du måste ha studerat minst 50 procent per termin).

OBS! Alla skrivna intyg ska vara signerade, daterade och skrivna på skolans brevpapper. De ska också vara stämplade med skolans stämpel.

Exempel på ett godkänt intyg för forskar/doktorandstudier från tidigare boprövning hittar du här.