Får jag bo kvar i min studentlägenhet när jag är föräldraledig?

Som föräldraledig kan du få dispens från studiekravet i maximalt två terminer. Du måste kunna visa upp ett intyg om föräldrapenning från Försäkringskassan.