Var finns Svenska Bostäders Snabba hus?

I Västberga, på hörntomten där Elektravägen och Västberga Allé möts, har Svenska Bostäder byggt 280 lägenheter.