Vad är Snabba hus?

Snabba hus är ett initiativ av Svenska Bostäder för att minska bostadsbristen bland unga. Modullägenheter byggs på tomter med tillfälligt bygglov och lägenheterna hyrs ut på korttidskontrakt på max fyra år.