Vad gäller för Snabba Hus?

Lägenheterna i Snabba hus hyrs ut till unga vuxna mellan 18 och 30 år. Hyrestiden för lägenheterna är begränsad till cirka fyra år och med tre kalendermånaders uppsägningstid.

När du tecknar kontraktet avsäger du dig besittningsrätten. Då lägenheten är reserverad för unga vuxna med begränsad kontraktstid innebär det att du inte har rätt att byta eller överlåta lägenheten. Du ersätts inte med ett annat kontrakt när hyrestiden tagit slut.