Behåller jag min kötid hos Bostadsförmedlingen om jag bor i ett av era Snabba hus?

Fortsätter du stå i bostadskön och betalar den årliga avgiften, behåller du din kötid samt fortsätter samla tid i Bostadsförmedlingens kö.