Varför hyrs lägenheter ut på korttidskontrakt?

Många av våra fastigheter ska renoveras. Under tiden de renoveras behöver hyresgästerna en ersättningsbostad. För att kunna erbjuda det behåller vi vissa lägenheter som vi använder som ersättningsbostäder. Eftersom bostadsbristen är stor i Stockholm vill vi inte att de ska stå tomma innan renoveringen startar. Därför hyr vi ut dem på korttidskontrakt.