Vad innebär korttidskontrakt?

Ett korttidskontrakt innebär att hyrestiden är begränsad. Kontraktets längd varierar från ett par månader till maximalt fyra år. Beräknad boendetid för respektive bostad framgår av annonsen på Bostadsförmedlingens webbplats.

När du tecknar kontraktet avsäger du dig besittningsrätten. Du har inte rätt att byta eller överlåta lägenheten. Uppsägningstiden är oftast en månad. Du ersätts inte med ett annat kontrakt när hyrestiden tagit slut.