Vad innebär det att bo i kollektivhus?

I ett kollektivhus har du din egen lägenhet, men också tillgång till flera gemensamma lokaler. Alla hyresgäster i huset är medlemmar i husets kollektivhusförening, som sköter de gemensamma lokalerna. På kollektivhuset Rios webbplats kan du läsa mer om hur det är att bo i kollektivhus.