Vad finns det för fördelar med att bo i kollektiv?

Som hyresgäst i ett kollektivhus ingår du i en form av bygemenskap som erbjuder en trygg boendemiljö för både barn och vuxna, med möjlighet att aktivt påverka den gemensamma boendemiljön.

I vissa hus kan du också påverka den egna boendekostnaden genom föreningens beslut om servicenivå, grad av självförvaltning med mer.