Vilket konto ska jag betala hyran till?

Hyran betalas till Svenska Bostäders PlusGirokontonummer: 81 90 01 – 9