Vad händer efter att jag tackat ja till ett lägenhetserbjudande?

När du tackat ja till ett lägenhetserbjudande och är godkänd som hyresgäst hos oss tar en boförmedlare kontakt med dig och bokar en tid för kontraktsskrivning.

Inflyttning sker antingen den 1:a eller 16:e i månaden. Om inflyttningsdagen är en helgdag blir den framflyttad till nästkommande vardag.