Vad är ett objektsnummer?

Objektsnummer är en del av ditt avtalsnummer och innehåller åtta siffror, till exempel 1234-5678, där de första fyra siffrorna är fastighetsbeteckningen och de fyra sista är din lägenhet eller lokals objektnummer.

Ditt avtalsnummer består av samma som ovan men med en extra så kallad generationssiffra efter sista siffran : 1234-5678-1.