Hur lång är uppsägningstiden för min lägenhet?

Uppsägningstiden varierar beroende på vilken typ av lägenhetskontrakt du har. Den generella uppsägningstiden är tre hela kalendermånader. Det innebär att om du säger upp lägenheten den 17 februari upphör avtalet den 31 maj. Du ska då flytta från lägenheten senast närmast efterföljande vardag klockan 12.00.

För studentlägenheter är uppsägningstiden två hela kalendermånader. För dödsbon är uppsägningstiden en hel kalendermånad.