Vem får bo kvar i lägenheten vid en separation?

En hyresgästs make/maka/sambo kan ha rätt att överta hyresrätten vid bodelning, det beror på vad parterna kommit överens om i bodelningen. En bodelning är en handling där det framgår att de samboende kommit överens om vem som tilldelats lägenheten.

Bodelningen bifogas med överlåtelseansökan som skickas in till Svenska Bostäder. Det gäller dock inte om man söker en ny lägenhet via den gemensamma internkön, då måste alltid den nuvarande lägenheten återlämnas.