Hur gör jag för att överlåta hyresavtalet till min sambo?

När du inte vill bo kvar i din lägenhet kan du i vissa fall överlåta den till en närstående som varaktigt bott tillsammans med dig. Med varaktigt menas en längre tid (praxis är tre år). 

En förutsättning för en överlåtelse är att lägenheten använts med gemensamt hushåll och varit den enda stadigvarande bostaden för er båda. En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt. 

Inträffar något oförutsett innan ni bott tillsammans i tre år kan en individuell prövning göras. Den nya hyresgästen måste i ett sådant fall vara godtagbar som hyresgäst. Överlåtelsen prövas av Svenska Bostäder enligt gällande regler i hyreslagen.

Det gäller dock inte om man söker en ny lägenhet via den gemensamma internkön, då måste alltid den nuvarande lägenheten.

Här hittar du överlåtelseblanketten