Hur lång är handläggningstiden för en överlåtelse?

Handläggningstiden för en överlåtelse är cirka tre veckor.