Hur lång är handläggningstiden vid en överlåtelse eller ett lägenhetsbyte?

Handläggningstiden är normalt cirka sex veckor från att vi har fått in en komplett ansökan.