Hur länge får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Tiden för andrahandsuthyrning är alltid begränsad. Svenska Bostäder godkänner normalt ett år i taget, med möjlighet till förlängning med ett år till. Provsammanboende godkänns i max ett år.

Hyreslagen anger ingen egentlig maxtid för uthyrningens längd, men din anknytning till lägenheten försvagas ju längre tid du hyr ut den till någon annan.