När uppstår en andrahandsuthyrning?

För att en bostadssituation ska räknas som en andrahandsuthyrning räcker det med att du låter någon bo i din lägenhet självständigt, utan att du samtidigt bor där. Om du får betalt eller inte spelar ingen roll, inte heller gör det någon skillnad om det är en familjemedlem eller en total främling som hyr. Oavsett vem som hyr din lägenhet krävs tillstånd från Svenska Bostäder.

Inneboende är en annan sak, då har du någon som bor med dig i din lägenhet, oftast genom att personen hyr ett rum eller en del av din lägenhet. En förutsättning för att det ska vara fråga om inneboende är att du själv fortfarande bor kvar och har kontrollen över lägenheten.