Hur lång är handläggningstiden för andrahandsuthyrning?

Handläggningstiden är cirka tre veckor från att vi fått in en komplett ansökan.