Vad har jag för ansvar för andrahandshyresgästen?

Hyr du ut i andra hand är det du som har allt ansvar för din hyresgäst, dvs. andrahandshyresgästen, och du ansvarar helt för din lägenhet enligt hyresavtalet. Det innebär att du ansvarar för att hyran betalas, att inga skador uppkommer i lägenheten och att inga störningar förekommer.

Observera att Svenska Bostäder inte genomför någon kreditkontroll av andrahandshyresgästen. Det är också ditt ansvar att se till att andrahandshyresgästen flyttar vid uthyrningstidens slut.