Var kan jag slänga större mängder grovavfall?

  • Grovsopor som är för stort för att lämna i miljöstugan kan du lämna på någon av Stockholm Vatten och Avfalls sex återvinningscentraler
  • Sådant som kan användas igen av någon annan kan du lämna till Roslagstulls återbruk