Vad räknas som farligt avfall?

Farligt avfall är det avfall som är giftigt för människa och miljö, som är explosivt, brandfarligt, smittförande eller frätande.

Exempel på farligt avfall:

  • Sprayburkar som hårspray, spraydeodorant och aerosolspray
  • Bekämpningsmedel, insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel
  • Färg-, lack- och limrester (även vattenlöslig färg), burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg 
  • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel
  • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare
  • En del kosmetika, såsom nagellack och hårfärg
  • Kvicksilverhaltiga material såsom äldre febertermometrar
  • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton
  • Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja