Vad menas med hushållsavfall?

Hushållsavfall är de sopor som kommer från hemmet och som inte kan sorteras ut, såsom matrester, pappersnäsdukar och tepåsar. Lägg avfallet i en soppåse och knyt ihop påsen ordentligt innan du slänger den i soptunnan eller sopnedkastet.

Farligt avfall får inte slängas bland hushållsavfall.