Vad kan jag slänga i miljöstugan?

I din miljöstuga kan du oftast sortera:

  • färgade glasförpackningar
  • ofärgade glasförpackningar
  • plastförpackningar
  • metallförpackningar
  • pappersförpackningar (kartong och wellpapp)
  • tidningar och returpapper
  • elavfall
  • grovavfall

I de flesta miljöstugor har du också möjlighet att lämna glödlampor och lågenergilampor. Det finns även en batteriholk där du kan lägga alla typer av småbatterier. Bilbatterier ska du lämna till kommunens återvinningscentraler eller till stadens miljöstation.