Vart vänder jag mig om det inte är skottat på min gård?

Vår ambition är att snöröja så snabbt och bra som möjligt för att sedan kunna halkbekämpa isiga gångvägar och trappor så att ingen ska göra sig illa. Om detta arbete av någon anledning uteblir är du välkommen att kontakta oss.