Vem ansvarar för snöröjning och halkbekämpning?

Vintern kan innebära snö, kyla och is. Vårt mål är att det ska vara lätt och säkert att ta sig fram till våra fastigheter. Snöröjning och halkbekämpning utförs både på vardagar och under helgdagar.

Snöröjning och is på gården

Våra entreprenörer röjer snö med maskin och skottar för hand på marken runt våra fastigheter. Det är viktigt att bilar och cyklar inte blockerar vägen för snöröjningsfordonen.

Vår ambition är att röja så snabbt och bra som möjligt. När snön har tagits bort sandas isiga gångvägar och trappor. Om snöröjning eller halkbekämpning uteblir är det bra om du skickar en felanmälan till oss.

Parkeringsplatser

Våra entreprenörer röjer infarter till parkeringar och skapar framkomlighet till parkeringsplatser. Du är själv ansvarig för att skotta bort snön från på din parkeringsplats.

Trottoarer och gator

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av trottoarer och gator. Om snöröjning eller halkbekämpning uteblir är det bra om du gör en felanmälan till staden på telefonnummer 08-651 00 00.

Istappar

Under vintern kan det bli bekymmer med istappar och snö som faller från taken. Vi kontrollerar fastigheterna och inkallar särskilda takskottare när det behövs. Ser du farliga istappar får du gärna kontakta istappstelefonen dygnet runt på telefonnummer 08-50 380 280.