Det hänger istappar ovanför min port, vad ska jag göra?

Svenska Bostäder kontrollerar fastigheterna och inkallar särskilda takskottare när det behövs. Ser du farliga istappar ber vi dig snarast att ringa till Fastighetsjouren på telefonnummer 08-657 64 26.