Det hänger istappar ovanför min port, vad ska jag göra?

Svenska Bostäder kontrollerar fastigheterna och inkallar särskilda takskottare när det behövs. Ser du farliga istappar får du gärna kontakta istappstelefonen dygnet runt på telefonnummer 08-50 380 280.