Varför är det inte skottat på min parkeringsplats?

Våra entreprenörer röjer infarter till parkeringar och skapar framkomlighet till parkeringsplatser. Hyr du en parkeringsplats av oss ansvarar du själv för snöskottning på din parkeringsplats.