Får jag tvätta bilen på gatan?

Bilar som tvättas ute på gatan orsakar att stora mängder olja och tungmetaller släpps ut i naturen och hamnar i sjöar, hav och vattendrag. Miljöproblem som kan undvikas om bilen istället tvättas i en biltvätt. 

Det är därför av stor betydelse att så många som möjligt väljer att tvätta bilen i en riktig biltvätt som är utrustad med ett bra reningsverk.